Om Nyt Teknisk Forlag

Nyt Teknisk Forlag er Danmarks førende formidler af teknisk og naturvidenskabelig litteratur til såvel de videregående uddannelser som færdiguddannede.

 

Vi udgiver især lærebøger til ingeniøruddannelserne - såvel civilingeniør- som diplomingeniør- uddannelserne samt til de korterevarende videregående uddannelser f.eks. laborantuddannelserne.

 

Vores lærebøger udmærker sig ved også i vidt omfang at blive anvendt af færdiguddannede i erhvervslivet.

 

 

Erhvervsskolernes Forlag er Danmarks førende leverandør af læremidler, information og websites til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

 

Vi arbejder konsekvent med at udvikle en lang række produkter, der er målrettet til elever, studerende, kursister og undervisere.

PAGE_INFO

Nyt Teknisk Forlag

/home/bookfair/nyt_teknisk

#<Page id: 2387, parent_id: 2377, sub_url: "nyt_teknisk", complete_url: "home/bookfair/nyt_teknisk", title_da: "Nyt Teknisk Forlag", title_en: "", title_img_url_da: "", title_img_url_en: "", custom_color: "", top_img_filename: "textbookfair.jpg", note: "", is_collection: false, created_at: "2010-03-02 21:36:46", updated_at: "2017-01-15 09:03:51", meta_descr: "", meta_keywords: "", cloned_page_id: nil, meta_robots_follow: true, meta_robots_index: true, secured_page: false, force_page_style: false, ignore_force_page_style: false, inherit_style: false, block_cookie_script_flag: nil>

 • USER_SIGNED_IN?: false
 • GROUP_SIGNED_IN?: false
 • USER_ID: nil
 • USER_ID ON SESSION: nil
 • USER.BUSINESS_ID: nil
 • USER_SESSION_ID: 35572193
 • ORDER_ID: nil
 • ORDER_NO: nil
 • ORDER.DELIVERY_TYPE:
 • ORDER_STATE: open
 • ORDER.BUSINESS_ID: nil
 • ORDER.ACTIVE_BUSINESS_ID: nil
 • ORDER.NON_VAT_ORDER: nil

session

 • ["last_activity_at", "return_to_page", "continue_shopping_url"]