Om Nyt Teknisk Forlag

Nyt Teknisk Forlag er Danmarks førende formidler af teknisk og naturvidenskabelig litteratur til såvel de videregående uddannelser som færdiguddannede.

 

Vi udgiver især lærebøger til ingeniøruddannelserne - såvel civilingeniør- som diplomingeniør- uddannelserne samt til de korterevarende videregående uddannelser f.eks. laborantuddannelserne.

 

Vores lærebøger udmærker sig ved også i vidt omfang at blive anvendt af færdiguddannede i erhvervslivet.

 

 

Erhvervsskolernes Forlag er Danmarks førende leverandør af læremidler, information og websites til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

 

Vi arbejder konsekvent med at udvikle en lang række produkter, der er målrettet til elever, studerende, kursister og undervisere.