Copydan reglerne

For kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (inkl. artikler fra Internettet) gælder:

 

 1. Af publikationer til et kompendium må der højest kopieres 20%, dog ikke over 50 sider, med mindre andet er aftalt mellem forlaget og instituttet/underviseren.

 2. Du må IKKE må kopiere fra hjemmesider der kræver abonnement.


For tidsskrifter regnes procentsatserne af årgangens samlede sidetal.

Kildeangivelse

Hvert kompendium bør indeholde en kildefortegnelse over samtlige artikler/tekster i kompendiet.

 

Kildefortegnelsen skal for hver enkelt artikel/tekst indeholde:

 • Titel på den bog/publikation hvor artiklen/teksten er taget fra
 • Forfatter/ophavsmand
 • Forlag

Mere information

PAGE_INFO

#<Page id: 2787, parent_id: 711, sub_url: "copyright", complete_url: "home/notes/copyright", title_da: "Copyright", title_en: "", title_img_url_da: "", title_img_url_en: "", custom_color: "", top_img_filename: "kompendie.jpg", note: "", is_collection: false, created_at: "2013-04-22 08:39:37", updated_at: "2017-01-15 09:03:51", meta_descr: "", meta_keywords: "", cloned_page_id: nil, meta_robots_follow: true, meta_robots_index: true, secured_page: false, force_page_style: false, ignore_force_page_style: false, inherit_style: false, block_cookie_script_flag: nil>

 • USER_SIGNED_IN?: false
 • GROUP_SIGNED_IN?: false
 • USER_ID: nil
 • USER_ID ON SESSION: nil
 • USER.BUSINESS_ID: nil
 • USER_SESSION_ID: 36270580
 • ORDER_ID: nil
 • ORDER_NO: nil
 • ORDER_DIM: nil
 • ORDER.DELIVERY_TYPE:
 • ORDER_STATE: open
 • ORDER.BUSINESS_ID: nil
 • ORDER.ACTIVE_BUSINESS_ID: nil
 • ORDER.NON_VAT_ORDER: nil

session

 • ["last_visited", "last_activity_at", "return_to_page", "continue_shopping_url"]