Polyteknisk Boghandel 50 år

Polyteknisk Boghandel
-Specialboghandel for ingeniører – gennem 50 år

 

I 2012 fejrer Polyteknisk Boghandel 50 års jubilæum, nærmere bestemt 15. august, hvor selskabet i sin nuværende form blev registreret hos erhvervs og selskabsstyrelsen.

Selvom boghandlen har rødder i studenterdrevne bogudsalg endnu længere tilbage, er det således denne dato vi betragter som vores "fødselstidspunkt".

I 1962 blev boghandlen etableret i lokaler på Danmarks Tekniske Højskole i Øster Voldgade, og leverede lærebøger og studieartikler til institutionens studerende.  

 

 

Udflytning til Lundtofte
I takt med at Danmarks Tekniske Højskole i slutningen af 60'erne flyttede til Lundtofte ved Lyngby, flyttede boghandlen gradvist med, hvilket kulminerede i indflytningen i nye, moderne lokaler i bygning 101 i 1970.

 Med boghandlen flyttede også Polyteknisk Forlag, der omkring dette tidspunkt udgav 60-70 bøger årligt.  Polyteknisk Trykkeri forblev i de hidtidige lokaler på Københavns Universitet og blev nedlagt i 1972.

I 70'erne gennemgik boghandlens sortiment en gradvis udvikling, hvor der i en periode bl.a. i samarbejde med "Butikken", en anden forretning stiftet af Polyteknisk Forening, blev solgt brugskunst, tøj, sko og meget andet.

Dette årti tog også salget af regnemaskiner fart og da fordi boghandlen kunne tilbyde at præge et firma-id i selve maskinen, blev vi også leverandør til store dele af erhvervslivet.


Dataafdelingen skabes og nedlægges
Op gennem 80'erne voksede salget af regnemaskiner støt og i takt med it revolutionen, skabtes et forretningsområde som leverandør af hardware og software til teknisk interesserede.  

I 1989 besluttede PB derfor at oprette Polyteknisk Data afdeling som en selvstændig enhed i Polyteknisk Boghandel

I 1985 gik Ove Dela, boghandlens leder og store drivkraft gennem 28 år, på pension og blev afløst af Erling Siverts, som beklædte posten frem til 1994.  Hans afgang faldt sammen med en række økonomiske og driftsmæssige udfordringer, ikke mindst i dataafdelingen, som i disse år gav underskud.  

Da data afdelingen var størst, havde man bl.a. særafdelinger for Macintosh maskiner, egen netværkskonsulenter m.v, men kraftig konkurrence og et stadigt stigende pres på marginerne, gjorde det svært at drive software/hardware salg på rentabel vis.

Derfor blev Polyteknisk Data i 1998 nedlagt og kræfterne fokuseret på de klassiske kerneydelser indenfor faglitteratur og studieartikler

Boghandlen gik nu ind i en turbulent periode, hvor bl.a. en stor udskiftning på lederposten gav udfordringer i henhold til at sikre kontinutet. Således havde PB i perioden 1994 – 2002 ikke mindre end 4 ledere.

 


Den moderne tid
I 2002 blev boghandlens nuværende direktør, Lise Schaff ansat og det blev, efter nogle år med mange udskiftninger på posten, starten på en ny stabil periode, i hvertfald på ledelsefronten.

De organisatoriske ændringer fortsatte dog, måske mest tydeligt i boghandlens løsrivelse fra Polyteknisk Regnskabsafdeling i 2005-06.

Polyteknisk Boghandel fik som en af de første forretninger i Danmark i 1997 eget e-handels website.  

Som årene skred frem, blev det stadigt mere tydeligt at en nyudvikling og re-lancering var nødvendig, og i 2005 startede planlægningen af version 2 af bogladens website.

Udviklingsarbejdet blev lagt i det nystartede Polyteknisk IT, drevet af Polyteknisk Forening, men da denne undervejs blev nedlagt, blev færdiggørelsen lagt hos det Indisk/Amerikanske firma Calsoft.

Websitet gik i luften i 2008, og har siden dannet grundlag for virksomhedens online aktiviteter – både på erhvervs- og på studiesiden.
 
Gennem årene er der sket en naturlig udvikling af boghandlens sortiment. Når man ser bort fra nedlæggelsen af dataafdelingen, er den største ændring nok afledt af den teknologiske udvikling inden for teknisk tegning.

 Hvor målfaste penne, tegneskabeloner, linialer og andet tegneudstyr tidligere var et stort forretningsområde, er dette i dag stort set udfaset.

 

 

Boglister og bogpakker
PB har gennem alle årene koordineret og udarbejdet en samlet bogliste for alle kurser.

 

Boglisten har været stedet hvor man fandt information om hvilke lærebøger der skulle bruges. (Tidligere trykte man bl.a. også studiehåndbogen, forløberen for kursusbasen, for universitetet)

Dette arbejde varetages fortsat af boghandlen, men den trykte bogliste er i dag suppleret af en online udgave, som den studerende har adgang til via boghandlens website og i nogen grad af informationer om bøger i kursusbasen.

Som en nyskabelse på DTU begyndte boghandlen i 2005 så småt at lave bogpakker, der samler semesterets pensumlitteratur i en samlet pakke.

Dette gør litteraturanskaffelsen både nem og overskuelig, hvilket ikke mindst de nystartende første års studerende sætter stor pris på.

Denne service er i dag udvidet til at der laves bogpakker for alle retninger og semestere med et fælles kursusgrundlag.

I 2012 blev fonden Polyteknisk Boghandel, Data og Forlag omdannet til aktieselskabet Polyteknisk Boghandel & Forlag A/S, som ejes i fællesskab af Polyteknisk Forening og Lise Scharff.

Med denne ændring er der lagt et sundt grundlag for virksomhedens fortsatte eksistens, konkurrencekraft og udvikling i årene fremover.  

 

Information

Butikker:

Vi har p.t. 4 butikker på DTU, KU og Maskinmesterskolen samt en semesterstarts butik på Cphbusiness. Find info om butikkerne her

 

Medarbejdere:
Vi er et team af erfarne medarbejdere som står klar til at hjælpe dig.
Find den relevante medarbejder.


Erhvervskonti:
Virksomheder kan naturligvis købe med kredit og faktura.

Det er nemt at oprette en erhvervskonto - start med at tjekke om I allerede har en konto


Forretningsbetingelser:
Se vores forretningsbetingelser her

Billeder fra vores historie

 

 Butikken i soelvgade

Den oprindelige boghandel i Sølvgade

 

 

 Semesterstart ca. 1971

Semesterstart ca. 1971

 

 

 I 70'erne solgtes bl.a. brugskunst, tøj, kufferter, værktøj.. og bøger

Udvidet sortiment i 70'erne

 

 

 Ordremodtagelsen, Polyteknisk Forlag ca. 1970

Ordremodtagelsen, Polyteknisk Forlag ca. 1970

 

 

 Boghandlen ca. 1982

Boghandlen ca. 1982

 

 

 I 90'erne var IT bøger et vækstområde.

I 90'erne var IT bøger et vækstområde.

 

 

 Boghandlen 2006

Boghandlen 2006

 

 

 Semesterstart 2011

Semesterstart 2011