Per Anker Jensen vinder prestigefyldt pris

Per Anker Jensen, professor

Center for Facilities Management – Realdania Forskning
DTU Management Engineering

 

er netop blevet tildelt


Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012


For artiklen: Organisation of Facilities Management in relation to Core Business

Kort dansk resumé af artiklen:
Organisering af Facilities Management i forhold til kernevirksomhed
Artiklens formål er at afklare de organisatoriske relationer mellem Facilities Management (FM) som en virksomhedsintern støttefunktion i forhold til kerneaktiviteterne i en virksomhed. Artiklen tager udgangspunkt i DR som case og er baseret på en analyse af virksomhedens værdikæder samt en interviewundersøgelse.

 

Konklusionen i artiklen er, at det på strategisk niveau er hensigtsmæssigt at skabe en koalition mellem FM og repræsentanter fra virksomhedens topledelse, hvor beslutninger om kapacitet og infrastruktur tages ud fra en overordnet virksomhedsorienteret synsvinkel.

 

På ikke-strategisk niveau er en markedslignende relation med en specifik kundeorientering i forhold til de forskellige funktioner i virksomheden mere hensigtsmæssig. I artiklen fremhæves LEGO som et eksempel på en virksomhed, hvor FM-funktionen er organiseret efter sådanne principper.

Download artiklen gratis

Artikel publiceret i Journal of Facilities Management, Vol. 9, No. 2. 2011, side 78-95.

 

Artiklen kan downloades gratis indtil ca. 30. august 2012.

Per Anker Jensen

Uddannet civilingeniør, CB 78, PhD fra 1985 og MBA fra 2004. Ansat på DTU 1979-1984 og i rådgivende ingeniørfirma Rambøll & Hannemann 1985-1991. I 1991 ansat i DR’s ejendomsadmini-stration og fra 1999 assisterende projektchef på DR’s byggeprojekt DR BYEN.

 

Siden april 2005 lektor på DTU med ansvar for at opbygge forskning og undervisning i Facilities Management.

 

Fra januar 2008 leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning ved DTU Manage-ment. Forfatter bl.a. af ”Håndbog i Facilities Management” udgivet af DFM.