SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: Beregning af træforbindelser efter EC5  TRÆ Lærebog

Bogpakke Lærebøger i trækonstruktioner

Bogpakke Lærebøger i trækonstruktioner

(2018)
673,75 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
Beregning af træforbindelser efter EC5  TRÆ Lærebog, 2. udgave

Beregning af træforbindelser efter EC5  TRÆ Lærebog

(2018)
Sprog: Dansk
280,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • Udgiver: (August 2018)
  • ISBN: 8798799110023
Bogpakken indeholder Beregning af forbindelser og Beregning af trækonstruktioner:

Beregning af forbindelser
Bogen indeholder Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5. Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler. Bogen fungerer også som brugerlicens til programmet SømDim, der kan anvendes til at beregne bæreevnen af søm, skruer, bolt og dorne efter Eurocode 5. Adgangen til SømDim fremgår af forordet i bogen.

Beregning af trækonstruktioner
Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis – rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Publikationen erstatter Trækonstruktioner Del 1 og Del 2, der udkom i henholdsvis januar og april 2016. Disse var primært baseret på bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner (Hans Jørgen Larsen, Træbranchens Oplysningsråd, 2007), dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014). Denne publikation tænkes anvendt sammen med bogen Beregning af forbindelser (Træinformation, 2009) med tilhørende tillæg. Den blev udgivet ved overgangen til Eurocode, fordi der da skete væsentlige ændringer vedrørende beregning af bæreevnen af forbindelsesmidler.

Momentpåvirkede samlinger behandles indtil videre i denne publikations kapitel 8. Lærebogen vil blive opdateret efter behov. Kommentarer og forslag til forbedringer, herunder forslag til eksempler er velkomne. Bogen er baseret på gældende regler pr. 1. juli 2016, det vil primært sige Eurocode 5 Trækonstruktioner – Del 1-1 Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med tilhørende tillæg A1 og A2 samt dansk nationalt anneks. Vedrørende Del 1-2 Generelt – Brandteknisk dimensionering henvises til TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

9788794485012 - Beregning af trækonstruktioner  TRÆ Lærebog
9788790856045 - Beregning af træforbindelser efter EC5  TRÆ Lærebog

Find rettelsesblade m.m. her: Beregning af forbindelser

Detaljer om varen

  • 2. Udgave
  • Udgiver: (August 2018)
  • ISBN: 9788790856045
Bogen vejleder i beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 – med tillæg og dansk Nationalt Anneks. Bogen indeholder Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, og dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Find rettelsesblade m.m. her.

Se også Bogpakken Lærebøger i trækonstruktioner, hvor denne bog indgår.
SBI Anvisninger
Bøger om videnskab, videnskabsfolk og meget andet