Viser: Elektroteknik 5 - Forsyningsnet og transformerstationer

Elektroteknik 5: Forsyningsnet og transformer stationer, 6. udgave
Søgbar e-bog

Elektroteknik 5: Forsyningsnet og transformer stationer Vital Source e-bog

Carsten Dahl Petersen
(2021)
Polyteknisk Forlag
438,00 kr. 394,20 kr.
Leveres umiddelbart efter køb
Elektroteknik 5 - Forsyningsnet og transformerstationer, 6. udgave

Elektroteknik 5

Forsyningsnet og transformerstationer
Sprog: Dansk
Polyteknisk Forlag
499,00 kr. 449,10 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 6. Udgave
  • Vital Source searchable e-book (Fixed pages)
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag (Februar 2021)
  • ISBN: 9788750201755
Denne bog om forsyningsnet og transformerstationer er femte bind i lærebogsserien ”Elektroteknik”. Bogen henvender sig til studerende, der modtager undervisning inden for fagområdet elforsyning, men kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med projektering og udførelse af distributionsnet med tilhørende transformerstationer. Grundlaget for forståelse af bogens indhold er en elektroteknisk viden svarende til indholdet af seriens øvrige bind med speciel vægt på bind 1, bind 2, bind 3 og bind 6.
Licens varighed:
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: ubegrænset dage fra købsdato.

Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 10 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 10 sider i alt kan kopieres (copy/paste)

Detaljer om varen

  • 6. Udgave
  • 373 sider
  • Udgiver: Polyteknisk Forlag
  • ISBN: 9788750200949
Denne bog om forsyningsnet og transformerstationer er femte bind i lærebogsserien ”Elektroteknik”. Bogen henvender sig til studerende, der modtager undervisning inden for fagområdet elforsyning, men kan også bruges som opslagsværk i forbindelse med projektering og udførelse af distributionsnet med tilhørende transformerstationer. Grundlaget for forståelse af bogens indhold er en elektroteknisk viden svarende til indholdet af seriens øvrige bind med speciel vægt på bind 1, bind 2, bind 3 og bind 6.
Indholdsfortegnelse      1 Elproduktion  1.1 Planlægning  1.2 Centrale værker 1.2.1 Dampanlæg  1.2.2 Elektriske anlæg  2 Elforbrug  2.1 Prissætning  2.2 Sammensætning af forbruget 3 Transport af elektricitet 3.1 Opbygning 3.2 Transmissionsnet  3.2.1 Jævnspændingsoverføring 3.3 Distributionsnet  4 Beskyttelse af anlægsdele 4.1 Fejltyper  4.1.1 Kortslutningsfejl  4.1.2 Afbrydningsfejl 4.1.3 Viklingsfejl  4.2 Principper  4.2.1 Strømrelæ  4.2.2 Spændingsrelæ  4.2.3 Impedansrelæ  4.2.4 Differentialrelæ 4.2.5 Sumstrømrelæ 4.2.6 Buchholzrelæ 4.2.7 Andre relæer 4.3 Beskyttelse af generator  4.4 Beskyttelse af transformer 4.5 Beskyttelse af ledninger 4.5.1 Spændingsniveau 10-20 kV  4.5.2 Spændingsniveau 50-60 kV 4.5.3 Spændingsniveau 132-400 kV  4.6 Beskyttelse af samleskinner  4.7 Selektivitet  5 Transmissionsnet 5.1 Planlægning  5.2 Udførelse  5.3 Komponenter  5.3.1 Luftledninger 5.3.2 Isolatorer og beslag  5.3.3 Master  5.3.4 Kabler  5.4 Beregning  6 Transformerstationer i transmissionsnet  6.1 Opbygning  6.2 Samleskinner generelt 6.2.1 Opbygning 6.2.2 SF6 samleskinner 6.3 Effektafbryder  6.3.1 Miniolieafbryder  6.3.2 SF6 afbryder  6.4 Adskillere  6.5 Strømtransformer 6.6 Spændingstransformer 6.7 Overspændingsafledere 6.8 Transformere 6.8.1 Kølemetoder  6.8.2 Beskyttelsesudstyr 6.9 Jordingsanlæg 6.10 Signalanlæg for fjernkontrol  7 Distributionsnet for højspænding  7.1 Opbygning  7.2 Nettyper  7.3 Komponenter 7.3.1 Luftledninger  7.3.1.1 Isolatorer  7.3.1.2 Master  7.3.2 Kabler  7.3.2.1 Dimensionering  7.3.2.2 Nedlægning  7.3.2.3 Muffer  7.4 Beregning  7.4.1 Spændingsfald  7.4.2 Fasekompensering 7.4.3 Strømbelastning  7.4.4 Driftsjording  7.4.5 Overstrømsbeskyttelse 7.4.6 Registrering af jordfejl 7.4.7 Indstilling af relæ 7.4.8 Selektiv relæindstilling 7.4.9 Valg af relæindstilling  8 Transformerstationer  8.1 Transformerstationerne  8.1.1 Signaturer  8.1.2 Adskiller 8.1.3 Lastadskiller 8.1.4 Effektafbryder  8.1.5 Sikringer  8.1.6 Jordslutter  8.1.7 Sløjfefelt  8.1.8 Måletransformere 8.1.8.1 Strømtransformere  8.1.8.2 Spændingstransformere  8.1.8.3 Placering  8.1.8.4 Målesensorer  8.1.9 Samleskinner 8.2 Pladekapslede felter  8.2.1 Feltopbygning  8.2.2 Innovac MMS 8.3 Transformerstationer i distributionsnettet  8.3.1 Stationstyper på kabelnet  8.3.2 Stationstyper på luftledningsnet  8.3.3 Transformerstationer hos store forbrugere  8.3.4 Netautomation  8.4 Transformerens størrelse  8.5 Placering af transformerstationer  8.6 Transformerbeskyttelse  8.6.1 Beskyttelse med sikring  8.6.2 Beskyttelse med relæ  8.7 Kortslutning  8.7.1 Beregning af kortslutningsstrømme  8.8 Dimensionering af højspændingskabler 8.9 Transformerstationens lavspændingsmateriel  8.10 Dimensionering af ledere på lavspændingssiden 8.10.1 Dimensionering af forsyningsledninger 8.10.2 Dimensionering af lavspændingsskinner  8.11 Beskyttelses- og driftsjord 9 Distributionsnet for lavspænding  9.1 Planlægning 9.1.1 Belastning i boligområde  9.1.2 Belastning i cityområde  9.1.3 Landbrugsområder  9.1.4 Industriområder 9.1.5 Belastningsstigning 9.2 Nettyper 9.2.1 Åbne net 9.2.2 Delvislukkede net 9.2.3 Maskenet 9.3 Komponenter 9.3.1 Luftledninger 9.3.1.1 Isolatorer 9.3.1.2 Master  9.3.2 Hængekabler  9.3.3 Kabler 9.3.3.1 Nedlægning  9.3.3.2 Kabelskabe 9.3.3.3 Valg af kabler  9.4 Netberegninger  9.4.1 Dimensionering  9.4.1.1 Tilladelig strømbelastning af kabler 9.4.1.2 Overstrømsbeskyttelse  9.4.1.3 Spændingsfald  9.4.2 Selektivitet  9.4.2.1 Mellem lavspændingssikringer 9.4.2.2 Mellem høj- og lavspændingssikringer  9.4.2.3 Mellem relæer og lavspændingssikringer 9.4.3 Spændingskvalitet  Supplerende litteratur  Stikordsregister
1 Elproduktion
1.1 Planlægning
1.2 Centrale værker
1.2.1 Dampanlæg
1.2.2 Elektriske anlæg
2 Elforbrug
2.1 Prissætning
2.2 Sammensætning af forbruget
3 Transport af elektricitet
3.1 Opbygning
3.2 Transmissionsnet
3.2.1 Jævnspændingsoverføring
3.3 Distributionsnet
4 Beskyttelse af anlægsdele
4.1 Fejltyper
4.1.1 Kortslutningsfejl
4.1.2 Afbrydningsfejl
4.1.3 Viklingsfejl
4.2 Principper
4.2.1 Strømrelæ
4.2.2 Spændingsrelæ
4.2.3 Impedansrelæ
4.2.4 Differentialrelæ
4.2.5 Sumstrømrelæ
4.2.6 Buchholzrelæ
4.2.7 Andre relæer
4.3 Beskyttelse af generator
4.4 Beskyttelse af transformer
4.5 Beskyttelse af ledninger
4.5.1 Spændingsniveau 10-20 kV
4.5.2 Spændingsniveau 50-60 kV
4.5.3 Spændingsniveau 132-400 kV
4.6 Beskyttelse af samleskinner
4.7 Selektivitet
5 Transmissionsnet
5.1 Planlægning
5.2 Udførelse
5.3 Komponenter
5.3.1 Luftledninger
5.3.2 Isolatorer og beslag
5.3.3 Master
5.3.4 Kabler
5.4 Beregning
6 Transformerstationer i transmissionsnet
6.1 Opbygning
6.2 Samleskinner generelt
6.2.1 Opbygning
6.2.2 SF6 samleskinner
6.3 Effektafbryder
6.3.1 Miniolieafbryder
6.3.2 SF6 afbryder
6.4 Adskillere
6.5 Strømtransformer
6.6 Spændingstransformer
6.7 Overspændingsafledere
6.8 Transformere
6.8.1 Kølemetoder
6.8.2 Beskyttelsesudstyr
6.9 Jordingsanlæg
6.10 Signalanlæg for fjernkontrol
7 Distributionsnet for højspænding
7.1 Opbygning
7.2 Nettyper
7.3 Komponenter
7.3.1 Luftledninger
7.3.1.1 Isolatorer
7.3.1.2 Master
7.3.2 Kabler
7.3.2.1 Dimensionering
7.3.2.2 Nedlægning
7.3.2.3 Muffer
7.4 Beregning
7.4.1 Spændingsfald
7.4.2 Fasekompensering
7.4.3 Strømbelastning
7.4.4 Driftsjording
7.4.5 Overstrømsbeskyttelse
7.4.6 Registrering af jordfejl
7.4.7 Indstilling af relæ
7.4.8 Selektiv relæindstilling
7.4.9 Valg af relæindstilling
8 Transformerstationer
8.1 Transformerstationerne
8.1.1 Signaturer
8.1.2 Adskiller
8.1.3 Lastadskiller
8.1.4 Effektafbryder
8.1.5 Sikringer
8.1.6 Jordslutter
8.1.7 Sløjfefelt
8.1.8 Måletransformere
8.1.8.1 Strømtransformere
8.1.8.2 Spændingstransformere
8.1.8.3 Placering
8.1.8.4 Målesensorer
8.1.9 Samleskinner
8.2 Pladekapslede felter
8.2.1 Feltopbygning
8.2.2 Innovac MMS
8.3 Transformerstationer i distributionsnettet
8.3.1 Stationstyper på kabelnet
8.3.2 Stationstyper på luftledningsnet
8.3.3 Transformerstationer hos store forbrugere
8.3.4 Netautomation
8.4 Transformerens størrelse
8.5 Placering af transformerstationer
8.6 Transformerbeskyttelse
8.6.1 Beskyttelse med sikring
8.6.2 Beskyttelse med relæ
8.7 Kortslutning
8.7.1 Beregning af kortslutningsstrømme
8.8 Dimensionering af højspændingskabler
8.9 Transformerstationens lavspændingsmateriel
8.10 Dimensionering af ledere på lavspændingssiden
8.10.1 Dimensionering af forsyningsledninger
8.10.2 Dimensionering af lavspændingsskinner
8.11 Beskyttelses- og driftsjord
9 Distributionsnet for lavspænding
9.1 Planlægning
9.1.1 Belastning i boligområde
9.1.2 Belastning i cityområde
9.1.3 Landbrugsområder
9.1.4 Industriområder
9.1.5 Belastningsstigning
9.2 Nettyper
9.2.1 Åbne net
9.2.2 Delvislukkede net
9.2.3 Maskenet
9.3 Komponenter
9.3.1 Luftledninger
9.3.1.1 Isolatorer
9.3.1.2 Master
9.3.2 Hængekabler
9.3.3 Kabler
9.3.3.1 Nedlægning
9.3.3.2 Kabelskabe
9.3.3.3 Valg af kabler
9.4 Netberegninger
9.4.1 Dimensionering
9.4.1.1 Tilladelig strømbelastning af kabler
9.4.1.2 Overstrømsbeskyttelse
9.4.1.3 Spændingsfald
9.4.2 Selektivitet
9.4.2.1 Mellem lavspændingssikringer
9.4.2.2 Mellem høj- og lavspændingssikringer
9.4.2.3 Mellem relæer og lavspændingssikringer
9.4.3 Spændingskvalitet
Supplerende litteratur
Stikordsregister

Andre har også købt

miniaturebillede af omslaget til Elektroteknik - opgavesamling, 5. udgave

Elektroteknik - opgavesamling

Polyteknisk Forlag (2013)
259,00 kr. 233,10 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Elektroteknik 3 - Elektriske maskiner, 4. udgave

Elektroteknik 3 - Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen
Bogfonden (2005)
333,00 kr. 299,70 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Elektroteknik 8 - El-installationsmateriel, 7. udgave

Elektroteknik 8 - El-installationsmateriel

Torben Bonde
Polyteknisk Forlag (2022)
489,00 kr. 440,10 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Elektroteknik 6 - El-tekniske beregninger, 6. udgave

Elektroteknik 6

El-tekniske beregninger
Joel Rasmussen
Polyteknisk Forlag (2021)
359,00 kr. 323,10 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Elektroteknik 1 - Grundlæggende elektroteknik for teknikere, 7. udgave

Elektroteknik 1

Grundlæggende elektroteknik for teknikere
Torben Bonde, Poul Høgh og Martin Sejberg Nielsen
Polyteknisk Forlag (2021)
425,00 kr. 382,50 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Har du brug for en faktura?

Har du brug for en faktura udstedt til din arbejdsplads, kan du med fordel oprette en konto.

 

Det tager kun et øjeblik og kontoen er klar til brug med det samme. Du skal blot bruge firmaets CVR nummer.