Viser: Noget om køleteknik, bind 1 & 2

Noget om køleteknik, bind 1 & 2, 4. udgave

Noget om køleteknik, bind 1 & 2

(2016)
495,00 kr. 445,50 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

  • 4. Udgave
  • Udgiver: (November 2016)
  • ISBN: 9788790477073
En opslags- og lærebog for alle, der beskæftiger sig med køleteknik.

Bogen bruges som lærebog i køleteknikeruddannelsen og på de fleste maskinmesterskoler. Desuden er bogen anvendelig som opslagsbog for kølebranchen generelt.

4. udgave er stort set et genoptryk af 3. udgave. Der er blevet rettet enkelte fejl og afsnittet om lovgivningen er revideret på grund af ny lovgivning, der er trådt i kraft siden 3. udgave blev udgivet.

Afsnit 01 - bind I - Historie
    Lidt om kølingens historie

Afsnit 02 - bind I - Grundlæggende funktion
    Køleanlæggets grundlæggende funktion

Afsnit 03 - bind I - Grundlæggende fysiske forhold
    Størrelser, symboler og enheder
    Grundenheder i SI-systemet
    Det fysiske grundlag
    Temperatur
    Tryk
    Manometermanifold
    Opgaver om det fysiske grundlag
    Termodynamik
    Beregning af varmemængder
    Modningsvarme
    Opgaver om varmemængder
    Varmeoverførsel
    Ozonlaget
    Opgaver om varmeoverførsel

Afsnit 04 - bind I - Køleteknisk diagram
    H-log p diagrammet
    Teoretisk- eller modelproces
    Kølemidler med temperaturglid
    Teoretiske beregninger
    COP-faktor
    Den praktiske model
    Opgaver om h-log p diagrammet

Afsnit 05 - bind I - Køleanlægget
    Hovedkomponenter i køleanlæg
    Kompressoren
    Kondensatoren
    Drøvleorganet
    Fordamperen
    Opgaver om hovedkomponenter i køleanlæg
    Køleanlægstyper
    Et- og to-trinsanlæg
    Booster køleanlæg
    Kaskade køleanlæg
    Væskeunderkøling
    Brine køleanlæg
    Fordampningsmåder
    Tør fordampning
    Våd fordampning med naturlig cirkulation
    Våd fordampning med pumpe cirkulation
    To-trins anlæg med åben mellemkøler
    To-trins anlæg med lukket mellemkøler
    Opgaver om køleanlægstyper

Afsnit 06 - bind I - Køletekniske beregninger
    Isolering - varmetransmission
    Præfabrikerede køle- og fryserum
    Opgaver om varmetransmission
    Dimensionering af et køleanlæg
    Opgaver om dimensionering
    Rørdimensionering
    Opgaver om rørdimensionering

Afsnit 07 - bind I - Energiforbrug
    Energiforbrug i køleanlæg
    Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - KKO
    Opgaver om energiforbrug i køleanlæg

Afsnit 08 - bind I - Fugtig luft
    Klimateknik, fugtig luft
    Måleinstrumenter til fugtig luft
    Brug af i-x diagrammet
    Fugtstyring i kølerum
    Opgaver om klimateknik/fugtig luft

Afsnit 09 - bind I - Kølemidler
    Kølemidler
    Det ideelle kølemiddel
    Funktion og virkemåde
    Historisk om kølemidler
    "Gamle" kølemidler
    "Nye" kølemidler
    "Naturlige" kølemidler
    Normalkogepunkt
    Kølemiddelstokken
    Klassificering af kølemidler
    Drop in kølemiddel
    Kølemiddelnavne
    Opgaver om kølemidler
    CO2 anvendt som kølemiddel
    CO2 - gas, kølemiddel?
    Opgaver om CO2 anvendt som kølemiddel
    Anvendelsen af brandbare kølemidler
    Opgaver om anvendelsen af brandbare kølemidler
    Miljø og kølemidler
    Ozonlagets nedbrydning
    Drivhuseffekt / GWP faktor
    TEWI-faktoren
    Personligt miljø
    Smøreolie og kølemiddel
    Håndtering af kølemidler
    KMO-ordningen, afgifter mm
    Beholdere til forurenet CFC
    Aftapning af kølemiddel
    Opgaver om miljø og håndtering af kølemidler

Afsnit 10 - bind I - Hovedkomponenter
    Kompressorer
    Hermetiske kompressorer
    Semihermetiske kompressorer
    Åbne kompressorer
    Antal cylindre i stempelkompressorer
    Kapacitetsregulering af kompressorer
    Det skadelige rum
    Kompressor afspærringsventil
    Skruekompressorer
    Scrollkompressorer
    Valg af kompressor
    Volumetrisk virkningsgrad
    Isentropisk virkningsgrad
    Indiceret og mekanisk virkningsgrad
    Kompressorudvælgelse
    Opgaver om kompressorer
    Fordampere
    Pladevarmeveksler
    Udvælgelse af fordamper
    Opgaver om fordampere
    Kondensatorer
    Udvælgelse af kondensator
    Opgaver om kondensatorer

Afsnit 11 - bind I - Drøvleorganer
    Drøvleorganer
    Håndbetjent drøvleorgan
    Kapillarrør
    Termostatisk ekspansionsventil
    MSS kurve
    Universalfyldning i termostatisk ekspansionsventil
    MOP fyldning i termostatisk ekspansionsventil
    Intern og ekstern trykudligning i termostatisk ekspansionsventil
    Montering af føler
    Justering af termostatisk ekspansionsventil
    Elektronisk drøvleorgan
    Lavtryks- og højtrykssvømmer
    Opgaver om drøvleorganer

Afsnit 12 - bind I - Automatik
    Fordampningstryksregulatoren
    Starttryksregulatoren
    Kapacitetsregulatoren
    Kapacitetsregulering ved varmgas til fordamper
    Kondenseringstryksregulatoren
    Termostater
    Pressostater
    Neutralzone
    Sugeakkumulator
    Sugegasvarmeveksler
    Sikkerhedsventiler
    Sprængplader
    Smeltesikring
    Oliedifferenstrykspressostat
    Tørrefilter
    Skueglas   
    Magnetventil
    Afspærringsventiler
    Trykstyret vandventil   
    Opgaver - automatik
    Udvælgelse af komponenter

Afsnit 13 - bind I - El-teknik
    El-tekniske grundbegreber
    Ohm´s lov
    Arbejde og energi
    Effekt
    Vekselspænding
    Trefaset vekselspænding
    Kobling af trefasede elektromotorer
    Viklingsbeskytter
    Termorelæ
    Stjerne- trekantstart af elektromotor
    Startaflastning
    Softstarter
    Opgaver om el-teknik

Afsnit 14 - bind I - Styring
    Pump-down styring
    Styring af fordamperdelen
    Elektronisk rumstyring
    Styring af kompressordelen
    Elektronisk kompressortrinkobling
    Styring af kondensatordelen
    Elektronisk kondensatortrinkobling
    PLC-styringer
    Opgaver om string af køleanlæg
    Opgaver om elektronisk styring af køleanlæg
    Afrimning af køleanlæg
    Elektrisk afrimning
    Varmgasafrimning
    Reversibelt køleanlæg
    Parallelkobling af køleanlæg
    Paralleldrift med olieudligningsrør
    Oliekommunikationssystem
    Automatik ved paralleldrift
    Erfaringer med paralleldrift
    Praktisk udførelse med olieudligning
    Oliekommunikationssystemet
    Dimensionering af kompressorkapacitet
    Rørledninger

Afsnit 15 - bind I - Anlægskonstruktion
    Smøreolie i køleanlægget
    Olieudskiller
    Væskeindsprøjtning i sugeledningen
    Smøreolietryk i køleanlæg
    Olieretur til kompressor
    Lodning   
    Værktøj og tildannelse af rør
    Lodning med baggas
    Procedure for udførelse af lodninger
    Rørbukning
    Mekanisk sammenføjning
    Generelle krav til rørføring
    Vibrationseliminatorer
    Montage af pressostater
    Rørføring i HCFC, HFC, HC og CO2 køleanlæg
    Opstart af et køleanlæg
    Tryk- og tæthedsprøve af et køleanlæg
    Evakuering
    Påfyldning af kølemiddel
    Kontrol før idriftsætning
    Kontrol af højtrykspressostat

Andre har også købt

miniaturebillede af omslaget til Automatiske anlæg 9.udgave, 9. udgave

Automatiske anlæg 9.udgave

(2019)
520,00 kr. 468,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Hydraulik for driftsteknikere, 4. udgave

Hydraulik for driftsteknikere

(2001)
425,00 kr. 382,50 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Dampkedler, 1. udgave

Dampkedler

(2016)
525,00 kr. 472,50 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Pumpedrift og energi, 5. udgave

Pumpedrift og energi

Thomas Heilmann
Heilmann (2009)
150,00 kr. 135,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
miniaturebillede af omslaget til Skibsbygning og stabilitet, 1. udgave

Skibsbygning og stabilitet

Iver C. Weilbach (2019)
440,00 kr. 396,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Har du brug for en faktura?

Har du brug for en faktura udstedt til din arbejdsplads, kan du med fordel oprette en konto.

 

Det tager kun et øjeblik og kontoen er klar til brug med det samme. Du skal blot bruge firmaets CVR nummer.