Viser: Pionerer mod øst - personlige fortællinger om DSB rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen

Pionerer mod øst - personlige fortællinger om DSB rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen, 1. udgave

Pionerer mod øst

personlige fortællinger om DSB rederis/Scandlines indtog i den østlige del af Østersøen
Niels Tolstrup
(2012)
Sprog: Dansk
Nautilus
220,00 kr.

Detaljer om varen

  • 1. Udgave
  • 220 sider
  • Udgiver: Nautilus (December 2012)
  • ISBN: 9788790924850
Efter Berlinmuren og Jerntæppets fald i november 1989 kom færgeruterne på Østersøen til at spille en afgørende rolle for især de nye baltiske staters ønske om øget samhandel og nye forbindelser med Vesteuropa og Norden. Fire årtiers deling af Europa i Øst og Vest blev afløst af omfattende politiske, økonomiske og sociale forandringer i det tidligere Sovjetunion, som blev opløst. Således opstod Estland, Letland og Litauen som selvstændige nationer.

Pionerer mod Øst fortæller for første gang historien om færgeruterne på Baltikum. Bogen følger de første pionerers forsøg på at etablere en rute fra Danmark til Letland i 1993. En gruppe entreprenører så mulighederne og havde modet til at satse. Sammen med statsrederiet DSB og et speditionsfirma viste de, at færgefarten mod Øst havde stort potentiale.Siden kom Scandlines til at spille den centrale rolle i ruternes udvikling.

Igennem mere end 40 interviews med aktører fra Danmark, Sverige,Tyskland og Letland følger bogen Baltikum-ruternes udvikling fra etableringen i 1993 frem til i dag. Bogen lader de involverede søfolk, kunder, repræsentanter fra havnene og rederiernes ledelse komme til orde. Hver især beretter de om, hvordan de oplevede etableringen og udviklingen af færgeruterne mod Øst.

Beretningerne kaster lys på de mange udfordringer, såvel som de mange positive oplevelser. Bogen giver et indblik i en spændende pionertid, hvor der sættes fokus på, hvordan færgefarten blev udviklet og drevet, og hvordan den er blevet et vigtigt bindeled og en væsentlig del af udviklingen af samhandlen mellem Nordeuropa og Baltikum.

Det hele startede med Pionererne og dette er fortællingen om deres kampe og resultatet nu næsten 20 år efter.

Nautilus udgivelser:

Skibshistorie

Dansk rutefart

Nordatalantisk skibshistorie

Militær skibshistorie

Øvrige udgivelserInfo for boghandlere:

Vores bøger ekspederes af os og kan bestilles gennem Bogportalen eller pr mail direkte til os.
Der gives C rabat og tillægges forsendelsesomkostninger.