Copydan reglerne

For kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (inkl. artikler fra Internettet) gælder:

 

  1. Af publikationer til et kompendium må der højest kopieres 20%, dog ikke over 50 sider, med mindre andet er aftalt mellem forlaget og instituttet/underviseren.

  2. Du må IKKE må kopiere fra hjemmesider der kræver abonnement.


For tidsskrifter regnes procentsatserne af årgangens samlede sidetal.

Kildeangivelse

Hvert kompendium bør indeholde en kildefortegnelse over samtlige artikler/tekster i kompendiet.

 

Kildefortegnelsen skal for hver enkelt artikel/tekst indeholde:

  • Titel på den bog/publikation hvor artiklen/teksten er taget fra
  • Forfatter/ophavsmand
  • Forlag

Mere information