Viser: Leder Tur - Retur

Leder Tur - Retur, 1. udgave

Leder Tur - Retur

Dorte Petersen
(2019)
Sprog: Dansk
Varius
239,00 kr.

Detaljer om varen

  • 1. Udgave
  • 210 sider
  • Udgiver: Varius (Marts 2019)
  • ISBN: 9788793007307
Måden, vi arbejder på, har længe været under forandring. Den traditionelle chefkarriere er således under opbrud. Hvor den tidligere primært sigtede mod avancement, udvikler den sig i dag også horisontalt ind i stillinger uden formel ledelse, hvor lederen arbejder som projektleder, specialist, rådgiver eller lignende.

Med baggrund i erfaringerne fra tidligere ledere i en række større danske virksomheder giver denne bog et bud på, hvordan en leder skaber en udviklende karriere uden formelt ledelsesansvar.

Der ses på motivationen for karriereskiftet, og hvordan en leders kompetencer bringes i spil på en ny måde, samtidig med at relationer og identitet påvirkes.

Bogen er skrevet til ledere, der går med overvejelser om at skifte lederjobbet ud med et job uden formel ledelse, ledere som har mistet deres lederstilling og ledere, der allerede har foretaget skiftet og skal falde til i en ny hverdag uden formel ledelse.

Bogen giver en 4 -trins model til opbygning af en leders nye karriere uden formel ledelse:

  1. Afklaring af motivationen for ledelse
  2. Afklaring af lederens kompetencer uden formel ledelse
  3. Opbygning af nye relationer til tidligere medarbejdere og nye chefer
  4. Skabelsen af en ny identitet uden formel ledelse


Disse 4 trin konkretiseres via cases fra 10 tidligere lederes nye hverdag uden formel ledelse samt øvelser til egen afklaring. Dorte Petersen har selv en formel lederkarriere bag sig men arbejder i dag med forretningsudvikling uden formelt personaleansvar.

Skiftet behøver ikke nødvendigvis være permanent. Ledere kan tage turen til og fra formel ad flere omgange. Virksomheder skal i stigende grad kunne tiltrække og fastholde fremtidens medarbejdere i mindre rigide karriereveje. Bogen giver en række værktøjer til virksomheder til udviklingen af en mere fleksibel karrierekultur.