Status netop nu:

Vore butikker er lukkede - men onlineshoppen er åben og ordrer vil blive ekspederet som normalt. 

Grib fysikken - 5. udgave

Grib Fysikken - Revised SI 5. editionDenne lærebog koncentrerer sig om de emner på gymnasiets B-niveau i fysik, som er særligt relevante for videre studier inden for naturvidenskaben.

Bogen formidler en række naturvidenskabelige forskningsmetoder og argumentationsformer samt en række fysikfaglige begreber, teorier og modeller. Målet er blandt andet, at den studerende bliver i stand til at forstå og forklare fysikfaglige begreber, teorier og modeller samt løse beregningsopgaver og udføre databehandling.

Bogen indeholder derfor udførlige forklaringer, mange beregningseksempler og opgaver. Opgaverne er samlet i sæt, der rummer en progression i sværhedsgrad, således at de kan fungere som udgangspunkt for elevens mere selvstændige tilegnelse af det faglige stof.

 

Tematisk linksamling til Grib fysikken

Linksamling til Grib Fysikken 5. udgave, Severinsen 2019


Ikke dækket af bogen:

Grundlæggende astronomi, det kosmologiske Princip og Universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning er ikke dækket af bogen. Her henvises til:

http://www.rummet.dk

http://olewitthansen.dk/Fysik/Kosmologi.pdf

http://www.fearofphysics.com/SunMoon/sunmoon1.html

Nedenfor er links primært til animationer. De er ordnede efter emne/kapitler i Grib fysikken.


Kap. 2 – Fysiske størrelser:

10-tals potenser, eksponentiel notation og præfikser:

http://www.youtube.com/watch?v=bXXYkkP6WDQ

Fysiske enheder:

http://www.bipm.org/en/measurement-units/

http://www.nist.gov


Kap. 3 - Masse og densitet:

Densitet:

https://www.youtube.com/watch?v=VDSYXmvjg6M


Kap. 4 - Varme og energi:

Temperatur, varmetilførsel, opvarmning, nedkøling,faseskift/tilstandsændring:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=States_of_Matter


Kap. 5 - Tryk generelt, tryk i væske samt opdrift

Tryk i væske:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/hydrostaticpressure_da.htm

Opdrift:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/buoyantforce_da.htm


Kap. 6 - Gaslove

Molekylemodel af en ideal gas:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties


Kap. 7 – Elektricitet

Elektrisk ladning, elektriske kræfter:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/balloons/balloons_da.jnlp

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Balloons_and_Static_Electricity

Strøm og spænding:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/battery-resistor-circuit/battery-resistor-circuit_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=BatteryResistor_Circuit

Ohms lov:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/ohmslaw_da.htm

Konstruér selv et elektrisk kredsløb og se, hvad der sker:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construction_Kit_DC_Only

Batteriets virkemåde (eksempel):

http://users.compaqnet.be/eddy/galvanisch.html


Kap. 8 – Bølger

Bølgeudbredelse og interferens:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/wave-interference/wave-interference_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Wave_Interference

Interferens,superpositionsprincippet:

http://zonalandeducation.com/mstm/physics/waves/interference/waveInterference2/WaveInterference2.html

perspektivering – selv elektroner kan opføre sig som bølger:

http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc


Kap. 9 – Elektromagnetisk stråling

Dobbeltspalte, afbøjning:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/

Refleksion og brydning, herunder totalrefleksion:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/refractionhuygens_da.htm

Fotoelektrisk effekt:

DA: https://phet.colorado.edu/sims/photoelectric/photoelectric_da.jar

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Photoelectric_Effect

solcelle: http://www.odec.ca/projects/2006/wong6j2/solarAnimation.html

Bohrs atommodel:

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel.html

http://science.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/(også noget om solceller)


Kap. 10 – Kernefysik

Alfa-henfald:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/alpha-decay_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Alpha_Decay

Beta-minus henfald:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/beta-decay_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Beta_Decay

Henfaldsloven:

DA:http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/radioactive-dating-game_da.jnlp

ENG:http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Radioactive_Dating_Game

Intensitet, spredning af stråling samt absorption af gammastråling og Geiger-Müller røret til måling af stråling:

Radioaktiv strålingsintensitet


Kap. 11 – Kinematik

Bevægelse med konstant acceleration:

http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/MotionDiagram/MotionDiagram.html


Kap. 12 – Fysiske kræfter

Fjederkraften:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_da.html

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs

Resulterende kraft og friktion, vandret:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/forces-1d/forces-1d_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Forces_in_1_Dimension


Kap. 13 – Arbejde og energi

Potentiel, kinetisk og mekanisk energi:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_zze&l=en

Bestillingsinformation:

Underviser: Er du underviser og overvejer du at anvende Grib fysikken i din undervisning?  Bestil et underviser eksemplar: forlag@polyteknisk.dk

 

Boghandlere: Grib fysikken kan bestilles hos Polyteknisk Forlag (C-rabat): forlag@polyteknisk.dk

 

Private/firmaer: Du kan køb Grib fysikken hos din foretrukne boghandler - eller bestil her.

Alle udgivelser

Her kan du finde en komplet liste over alle bøger udgivet på Polyteknisk Forlag