Grib fysikken - 5. udgave

Grib Fysikken - Revised SI 5. editionDenne lærebog koncentrerer sig om de emner på gymnasiets B-niveau i fysik, som er særligt relevante for videre studier inden for naturvidenskaben.

Bogen formidler en række naturvidenskabelige forskningsmetoder og argumentationsformer samt en række fysikfaglige begreber, teorier og modeller. Målet er blandt andet, at den studerende bliver i stand til at forstå og forklare fysikfaglige begreber, teorier og modeller samt løse beregningsopgaver og udføre databehandling.

Bogen indeholder derfor udførlige forklaringer, mange beregningseksempler og opgaver. Opgaverne er samlet i sæt, der rummer en progression i sværhedsgrad, således at de kan fungere som udgangspunkt for elevens mere selvstændige tilegnelse af det faglige stof.

 

Tematisk linksamling til Grib fysikken

Linksamling til Grib Fysikken 5. udgave, Severinsen 2019


Ikke dækket af bogen:

Grundlæggende astronomi, det kosmologiske Princip og Universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning er ikke dækket af bogen. Her henvises til:

http://www.rummet.dk

http://olewitthansen.dk/Fysik/Kosmologi.pdf

http://www.fearofphysics.com/SunMoon/sunmoon1.htmlKap. 2 – Fysiske størrelser:

Eksponentiel notation, præfikser og betydende cifre:

Kortfattet gennemgang: https://youtu.be/bXXYkkP6WDQ
Lang gennemgang: https://youtu.be/gs-uxgLfmzg


Omregning mellem fysiske enheder:

https://youtu.be/h1HfJQqRVzM


Regning med enheder og brug af formler - fart og arealberegning:

https://youtu.be/vhPyI0AfOxM


Officielt om enheder:

http://www.bipm.org/en/measurement-units/

http://www.nist.gov


Kap. 3 - Masse og densitet:

Masse, tyngdekraft, volumen og densitet:

https://youtu.be/EbiJlQhdzcc


Mere om densitet:

https://www.youtube.com/watch?v=VDSYXmvjg6M


Kap. 4 - Varme og energi:

Temperatur, varmetilførsel, opvarmning, nedkøling,faseskift/tilstandsændring:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=States_of_Matter


Energi og temperatur:

https://youtu.be/SrJuDkt2FIY


Varmekapacitet, isolerede systemer og faseskift:

https://youtu.be/ixiC_qipf48


Kap. 5 - Tryk generelt, tryk i væske samt opdrift

Tryk i væske:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/hydrostaticpressure_da.htm


Opdrift:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/buoyantforce_da.htm


Lang gennemgang:

https://youtu.be/eZgwBnJE0_s


Kap. 6 - Gaslove

Molekylemodel af en ideal gas:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/en/simulation/gas-properties


Lang gennemgang:

https://youtu.be/ow_4WnmOR0A


Kap. 7 – Elektricitet

Elektrisk ladning, elektriske kræfter:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/balloons/balloons_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Balloons_and_Static_Electricity


Ladning, strømstyrke og spændingsforskel:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/battery-resistor-circuit/battery-resistor-circuit_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=BatteryResistor_Circuit

Lang gennemgang:https://youtu.be/ryOfieaRqI0


Elektricitetens love:

https://youtu.be/pO22Zheyhig


Resistorer i serie- og parallelkobling samt batteriets indre resistans:

https://youtu.be/hXMJNUvQBb0


Konstruér selv et elektrisk kredsløb og se, hvad der sker:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construction_Kit_DC_Only


Batteriets virkemåde (eksempel):

http://users.compaqnet.be/eddy/galvanisch.html


Kap. 8 – Bølger

Bølgeudbredelse og interferens:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/wave-interference/wave-interference_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Wave_Interference


Interferens,superpositionsprincippet:

http://zonalandeducation.com/mstm/physics/waves/
interference/waveInterference2/WaveInterference2.html


Perspektivering – selv elektroner kan opføre sig som bølger:

http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc


Bølgeteori og lysets afbøjning i et optisk gitter, lang intro til næste kapitel:

https://youtu.be/VIzQVqCgQw8


Kap. 9 – Elektromagnetisk stråling

Dobbeltspalte, afbøjning:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/


Refleksion og brydning, herunder totalrefleksion:

https://www.walter-fendt.de/html5/phda/refractionhuygens_da.htm


Fotoelektrisk effekt:

DA: https://phet.colorado.edu/sims/photoelectric/photoelectric_da.jar

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Photoelectric_Effect

solcelle: http://www.odec.ca/projects/2006/wong6j2/solarAnimation.html


Bohrs atommodel:

http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BohrModel/Flash/BohrModel.html

http://science.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/(også noget om solceller)


Lang gennemgang - Brydning af lys samt partikelmodellen for elektromagnetisk stråling:

https://youtu.be/8Z42d7zXq_w


Kap. 10 – Kernefysik

Alfa-henfald:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/alpha-decay_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Alpha_Decay


Beta-minus henfald:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/beta-decay_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Beta_Decay


Henfaldsloven:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/nuclear-physics/radioactive-dating-game_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Radioactive_Dating_Game


Intensitet, spredning af stråling samt absorption af gammastråling og Geiger-Müller røret til måling af stråling:

Radioaktiv strålingsintensitet


Lang gennemgang: https://youtu.be/XqmDCl045dY


Kap. 11 – Kinematik

Lang gennemgang: https://youtu.be/HtbdvLX-YXg


Kap. 12 – Fysiske kræfter

Fjederkraften:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_da.html

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs


Resulterende kraft og friktion, vandret:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/forces-1d/forces-1d_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Forces_in_1_Dimension


Lang introduktion til kræfter:

https://youtu.be/iQTz2EU_hXE


Løsning af opgaver med fjederkraft og friktionskraft:

https://youtu.be/280K8GlqVvA


Kap. 13 – Arbejde og energi

Potentiel, kinetisk og mekanisk energi:

DA: http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park_da.jnlp

ENG: http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=mech_zze&l=en


Lang gennemgang: https://youtu.be/PHY7NWn7PPQ

Bestillingsinformation:

Underviser: Er du underviser og overvejer du at anvende Grib fysikken i din undervisning?  Bestil et underviser eksemplar: forlag@polyteknisk.dk

 

Boghandlere: Grib fysikken kan bestilles hos Polyteknisk Forlag (C-rabat): forlag@polyteknisk.dk

 

Private/firmaer: Du kan køb Grib fysikken hos din foretrukne boghandler - eller bestil her.

Alle udgivelser

Her kan du finde en komplet liste over alle bøger udgivet på Polyteknisk Forlag