SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.

Viser: SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse - SBI anvisning 277

SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse - SBI anvisning 278, 1. udgave

SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse

SBI anvisning 278
(2022)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
450,00 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele - SBI anvisning 279, 1. udgave

SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele

SBI anvisning 279
(2022)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
500,00 kr.
Flere end 10 stk på lager
Hvor er varen på lager?
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.
SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse - SBI anvisning 277, 1. udgave

SBI 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelse

SBI anvisning 277
(2021)
Sprog: Dansk
Akademisk Forlag
450,00 kr.
Bestil nu og få den leveret inden for 2-3 hverdage.

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 187 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2022)
 • ISBN: 9788756320870
SBi-anvisning 278 Fugt i bygninger er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

SBi-anvisning 278 giver værktøjer til brug ved planlægning, projektering og udførelse, og anvisningen henviser specifikt til et Cost-Benefit-værktøj til beregning af de økonomiske konsekvenser af at anvende overdækninger af forskellige typer i byggefasen.

SBi-anvisning 278 Fugt i bygninger har til formål at reducere de mange omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af uhensigtsmæssige forhold under projektering og udførelse. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger.

Anvisningen gennemgår også forhold i forbindelse med et- og fem-årsgennemgang og udbedring. Der vises en række eksempler på, hvordan opgaver kan gribes an både ved planlægning, projektering og udførelse.

Anvisning 278 er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende.
Forord

1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Læsevejledning
1.3 Myndighedskrav
1.4 Byggeriets faser

2 Generelle forhold
2.1 Fugtrisikoklasser
2.2 Materialevalg
2.3 Overdækning og vandafledning under udførelsen
2.4 Konstruktiv beskyttelse
2.5 Fugtsagkyndige

3 Forslagsfase – mange væsentlige beslutninger tages tidligt
3.1 Valg af materialer
3.2 Bygningsudformning
3.3 Risikobehæftede forhold mht. fugt
3.4 Eksempler

4 Projektering – Fugtkravene detaljeres
4.1 Projektering, udførelse og bygbarhed
4.2 Materialevalg
4.3 Udformning
4.4 Dokumentation af projektering
4.5 Eksempler

5 Udbud – hvad skal bygherre/rådgiver sørge for?
5.1 Indledning
5.2 Krav til fugtmålinger i udbudskontrolplanerne
5.3 Beredskab
5.4 Dokumentation
5.5
6 Udførelse – arbejdet på byggepladsen
6.1 Opstart og detailplanlægning af byggeplads
6.2 Materialer og bygningsdele
6.3 Planlagt udtørring
6.4 Projektændringer
6.5 Dokumentation af fugtforhold ved udførelse
6.6 Eksempler

7 Afhjælpning
7.1 Årsager til fugtskader
7.2 Eliminering af skadesårsagen
7.3 Udbedring
7.4 Kontrol og dokumentation af afhjælpning
7.5 Eksempler på afhjælpning

8 Aflevering – Hvad skal fugtdokumentationen indeholde?
8.1 Fugtforhold som mangel
8.2 Dokumentation ved afslutning af byggeriet
8.3 Eksempel

9 Et- og femårsgennemgang
9.1 Kontrolmåling

10 Litteratur
Generelle publikationer
Hjemmesider med byggefagligt indhold
Prøvningsmetoder

Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser
Appendiks C. Terminologi
Appendiks D. Symbolliste
Appendiks E. Indekser

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 296 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2022)
 • ISBN: 9788756320900
SBi-anvisning 279 Fugt i bygninger er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

Det er håbet, at SBi-anvisning 279 om udformning af bygningsdele kan reducere det store antal af omfattende og kostbare skader, der opstår hvert år som følge af forkert udformede bygningsdele. Anvisningen skal medvirke til at gøre vore bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Anvisningen er udformet, så den kan være en hjælp til både projekterende og udførende.

Anvisningen omtaler forudsætningerne for korrekt udførelse af en række bygningsdele og indeholder desuden mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, gulve, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

Denne anvisning er udvidet med en mere dybdegående behandling af, hvordan bygningsdele kan renoveres, og desuden er der tilføjet et antal tjeklister til brug ved projektering og udførelse.
Forord

1 Indledning
1.1 Fugt giver problemer
1.2 Anvisningens indhold og brug
1.3 Tidligere anvisninger

2 Konstruktiv fugtsikring
2.1 Terrænforhold
2.2 Kapillarbrydende lag
2.3 Dræn
2.4 Bortledningselementet
2.5 Tjekliste
2.6 Membraner og lufttæthed
2.7 Tjekliste

3 FUGT OG TERRÆNDÆK
3.1 Indledning
3.2 Fugtpåvirkning
3.3 Generelle forholdsregler mod opfugtning
3.4 Fugtspærre
3.5 Eksempler på opbygning af terrændæk
3.6 Andre forhold
3.7 Tjekliste
3.8 Renovering og efterisolering

4 Fugt KRYBEKÆLDRE
4.1 Indledning
4.2 Varme krybekældre
4.3 Traditionelle kolde krybekældre
4.4 Kraftigt ventilerede (kolde) krybekældre
4.5 Renovering/efterisolering af krybekældre
4.6 Tjekliste

5 fugt og kældre
5.1 Indledning
5.2 Fugtpåvirkning
5.3 Fugtsikring
5.4 Opbygning af kældergulve
5.5 Opbygning af kælderydervægge
5.6 Særlige forhold ved store kælderkonstruktioner
5.7 Kontrol
5.8 Renovering af kældre

6 FUGT OG YDERVÆGGE
6.1 Fugtpåvirkning
6.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
6.3 Tunge ydervægge
6.4 Lette ydervægge
6.5 Kombinationer af lette og tunge konstruktioner
6.6 CLT – cross-laminated timber
6.7 Puds på isolering
6.8 Glasvægge
6.9 Renovering/efterisolering af ydervægge
6.10 Tjekliste

7 Fugt og vinduer
7.1 Vinduer og yderdøre
7.2 Generelle forhold
7.3 Fugtpåvirkning
7.4 Fuger
7.5 Sålbænke
7.6 Glasisætning
7.7 Overfladebehandling
7.8 Isætning af vinduer i højisolerede vægge
7.9 Tagvinduer/ovenlys
7.10 Kontrol
7.11 Renovering af vinduer

8 FUGT OG TAGKONSTRUKTIONER
8.1 Fugtpåvirkning
8.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
8.3 Tagdækninger og undertage
8.4 Varme og kolde tage
8.5 Renovering og efterisolering af tage
8.6 Tagterrasser, grønne tage og parkeringsdæk
8.7 Tjeklister

9 Fugt og vinduer
9.1 Fugtpåvirkning
9.2 Generelle forholdsregler mod opfugtning
9.3 Tjekliste
9.4 Renovering af gulve

10 Litteratur
Generelle publikationer
Hjemmesider med byggefagligt indhold
Prøvningsmetoder

11 Appendices
Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser
Appendiks C. Terminologi
Appendiks D. Symbolliste

Detaljer om varen

 • 1. Udgave
 • 185 sider
 • Udgiver: Akademisk Forlag (Januar 2021)
 • ISBN: 9788756320832
SBi-anvisning 277 Fugt i bygninger - Teori, beregning og undersøgelser er en delvis erstatning for og opdatering af SBI anvisning 224 Fugt i bygninger. Fugt i bygninger behandles nu i 3 nye anvisninger: SBI 277, SBI 278 og SBI 279

SBi-anvisning 277 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme fugtforholdene i bygningsdele og konstruktioner, også andre end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.

SBi-anvisning 277 Fugt i bygninger har til formål at reducere det store antal af omfattende og kostbare skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.

Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende.

FORORD

1 Indledning
1.1 Fugt giver problemer
1.2 Anvisningens indhold og brug
1.3 Tidligere anvisninger

2 Fugtteori
2.1 Fugt i luft
2.2 Fugt i byggematerialer
2.3 Dimensionsændringer mv.
2.4 Fugttransport

3 Fugtkilder
3.1 Nedbør
3.2 Grundfugt
3.3 Luftfugtighed

4 Kritiske fugtforhold
4.1.8 Opfugtningsperiode
4.2 Korrosion
4.3 Lægning af gulve
4.4 Udførelse af malerarbejde
4.5 Råd og trænedbrydende svampe og insekter
4.6 Skimmelvækst

5 Fugtberegninger
5.1 Opgavebeskrivelse
5.2 Klimaparametre
5.3 Materialeegenskaber
5.4 Startbetingelser
5.5 Dugpunktsmetoden
5.6 Glasers metode
5.7 Detaljerede fugtberegninger
5.8 Dokumentation af beregninger

6 Fugtundersøgelser
6.1 Fremgangsmåde
7 Fugtundersøgelser – målemetoder
7.1 Måle- og undersøgelsesmetoder
7.2 Fugtmålemetoder
7.3 Instrumenter til måling af ikke synlige forhold

8 Litteratur

Appendices
Appendiks A. Tabeller
Appendiks B. Præfikser
De oplyste priser er inkl. moms

Andre har også købt:

SBI 278 Fugt i bygninger - Projektering og udførelse - SBI anvisning 278, 1. udgave
SBI 278 Fugt i bygnin...
Pris: 450,00 kr.
SBI 279 Fugt i bygninger - Bygningsdele - SBI anvisning 279, 1. udgave
SBI 279 Fugt i bygnin...
Pris: 500,00 kr.
SBI 274 Skimmelsvampe i bygninger - Undersøgelse og vurdering, 1. udgave
SBI 274 Skimmelsvampe...
Af Ulf Thrane, Kasp...
Pris: 500,00 kr.
SBI 233 Radonsikring af nye bygninger - SBI anvisning 233, 1. udgave
SBI 233 Radonsikring ...
Pris: 300,00 kr.
SBI 247 Radonsikring af eksisterende bygninger - SBI anvisning 247
SBI 247 Radonsikring ...
Pris: 350,00 kr.

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.