Metallurgi - revideret, opdateret og udvidet

Denne 10. udgave af Metallurgi for ingeniører bygger på den samme saglighed og store dybde, som har været kendetegnende for bogen, siden Kresten Offer-Andersen udgave den første udgave i 1962.


Denne nye udgave af bogen er fuldstændig gennemskrevet og fornyet. Bogens struktur er ændret. Der er blevet tilføjet faktabokse til at uddybe forhold, som ikke passer ind i selve teksten.

Det kan f.eks. være uddybning af faglige udtryk, forklaring af perifere materialer eller beskrivelse af, hvordan et materiale er blevet fundet og anvendes.

 

Herudover afsluttes hvert kapitel i denne udgave med et referat af kapitlets hovedpunkter samt et antal repetitionsspørgsmål.


Bogens appendiks er blevet digitaliseret og kan tilgås uafhængigt af bogen. Dette muliggør, at disse oplysninger kan blive opdateret løbende, uafhængigt af opdateringssekvenserne af den trykte bog.


Alle illustrationer er nye eller gentegnede, hvilket har ændret bogens visuelle udtryk væsentligt.


Bogen er en fremragende lærebog, som kan benyttes på alle ingeniøruddannelser samt andre tekniske uddannelser.  Bogen er den eneste dansksprogede lærebog på dette niveau.

 

Derudover er det også en fantastisk håndbog for konsulenter og andre, som arbejder med metallurgi og metaller generelt. Til dette formål er bogens stikordsregister blevet yderligere udbygget og raffineret.


For undervisere:

Er du underviser og interesseret i at vide mere om Metallurgi for ingeniører som mulig lærebog i din undervisning?  Kontakt os venligst på forlag@polyteknisk.dk

Appendiks til Metallurgi 10. udgave

Forside appendiks Metallurgi for Ingeniører

Om forfatteren

Jan PedersenJan Pedersen er uddannet som produktionsingeniør på Syddansk universitet, som senere er blevet suppleret med en Executive MBA fra Henley University i England.

 

Jan har stor interesse for metallurgi, og det har defineret hans videre karriere. Den oprindelige uddannelse, som kun indeholder det mest grundlæggende om metallurgi, er gennem årene blevet suppleret med en stor mængde kurser og uddannelser.

 

Siden 2007 har Jan fungeret som lektor på Syddansk universitet, hvor han står for en stor del af materialeuddannelsen på ingeniøruddannelserne.

Om Metallurgi 10. udgave

Denne bog er en videreførelse af K. Offer Andersens bog Metallurgi for
ingeniører
, der udkom første gang i 1962. Fra og med 4. udgave i 1980
blev Celia Juhl, Conrad Vogel og Erik Nielsen ansvarlige for bogen. Efter
Erik Nielsens sygdom blev Ernst Maahn inddraget i forfatterkollegiet.

Fra og med denne udgave af bogen er stafetten givet videre til undertegnede,
som er meget beæret over at blive en del af denne ikoniske bogs
forfattere.

Denne 10. udgave af bogen er forsøgt opdateret og forkortet på en
meget nænsom måde. Derudover er den naturligvis opdateret med den
nyeste viden inden for området og er blevet grafisk og sprogligt opfrisket.


Det er forfatternes håb, at den vil fremstå som en mere frisk og
opdateret bog, uden at have mistet sin dybe faglige seriøsitet.

(fra bogens forord)